Aanbestedingskalender


ReferentiesTwitter
RT @jmerema: Mooie stappen bij @ABKalender_nl: Geen paaseieren verstopt,wel bijlagen direct downloaden op ABK van derden http://t.co/Xl7C2L…
We hebben geen paaseieren verstopt, maar wel bijlagen direct te downloaden op ABK van andere platforms bv Tenderned http://t.co/rlBGzF0DbH
incl. link RT @SCredactie: Niet stilhouden en naderhand bij ons komen klagen Joop Janssen commissie Aanbestedingsex.. http://t.co/wqzHUe5N1y
RT @SCredactie: Niet stilhouden en naderhand bij ons komen klagen, zegt Joop Janssen (commissie v. Aanbestedingsexperts)...
Start uw marktconsultatie zonder juridische gevolgen met behulp van Aanbestedingskalender.nl http://t.co/0cVDxl62J6
129.345
Gebruikers
8.720
Aanbesteders
124.762
Aankondigingen
401
Aankondigingen deze week

Aankondigingen | Zoeken


Registreren
Aankondigingen | Plaatsen
 
Registreren
AanbestedenLaatst geplaatste aankondigingen
Documenten bijgevoegd Werk EU Tenderned
Uitklappen 31080535: Project Zeetoegang IJmond - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
Aangekondigd op 15.04.2014 Sluiting op 16.05.2014 Bijlagen gewijzigd op 25.04.2014
Het betreft een DBFM-overeenkomst waarbij een nieuwe zeesluis wordt gebouwd om de capaciteit, bereikbaarheid en continuïteit van de Amsterdamse havenregio te waarborgen. De nieuwe zeesluis vervangt de huidige Noordersluis op het Sluizencomplex IJmuiden wegens het naderen van het einde van de technische levensduur. Om te anticiperen op de schaalvergroting in de scheepvaart zal de nieuwe zeesluis in omvang groter worden dan de huidige Noordersluis. Hiermee wordt tevens de schutcapaciteit van het Sluizencomplex IJmuiden vergroot. De scope op hoofdlijnen is als volgt: Het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden voor circa 26 jaar van een nieuwe zeesluis ter vervanging van de huidige Noordersluis, inclusief aanpassingen aan de voorhavens en vaargeul ten behoeve van een veilige en vlotte doorvaart door de nieuwe zeesluis. Naast voorzieningen voor scheepvaart dient tevens te rekening te worden gehouden met voorzieningen voor landverkeer. Waarborgen van de primaire waterkering is een cruciaal onderdeel van de werkzaamheden. Rijkswaterstaat streeft er naar een opdrachtnemer te contracteren die binnen de voorwaarden van de DBFM-overeenkomst de werkzaamheden op een dusdanige wijze organiseert dat minimale hinder optreedt voor de scheepvaart en het landverkeer. Daarnaast streeft Rijkswaterstaat naar tevreden gebruikers en een tevreden omgeving tijdens de bouw van de nieuwe zeesluis.

Contactpersoon: de heer W.J. Mertens Procedure: Concurrentiegerichte dialoog
Nuts code: NL323 TED 132682-2014
Aangekondigd op 15.04.2014 Sluiting op 16.05.2014 Bijlagen gewijzigd op 25.04.2014
Documenten bijgevoegd Dienst EU Tenderned
Uitklappen Archiefbewerking - Waterschap Vallei en Veluwe
Aangekondigd op 03.04.2014 Sluiting op 16.05.2014 Bijlagen gewijzigd op 25.04.2014
Het betreft een resultaatverplichting voor het klaarmaken van het archief voor fysieke overbrenging naar de archiefbewaarplaats, het verbeteren van de toegankelijkheid van het archief en het, op verzoek van WVV, vernietigen van archiefstukken. Er kunnen aanvullende werkzaamheden verricht worden op basis van nacalculatie. Er is sprake van een wachtkamerconstructie.

Contactpersoon: Violette Krouwel Procedure: Openbare procedure
Nuts code: NL000 TED 119043-2014
Aangekondigd op 03.04.2014 Sluiting op 16.05.2014 Bijlagen gewijzigd op 25.04.2014
Documenten bijgevoegd Levering EU Aanbestedingskalender.nl 2.0
Uitklappen Aanbesteding Hulpmiddelen - Regio Gooi en Vechtstreek
Aangekondigd op 26.03.2014 Sluiting op 06.05.2014 Bijlagen gewijzigd op 25.04.2014
Regionale aanbesteding Wmo hulpmiddelen voor de Gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren

Contactpersoon: Dhr. G. (gerard) Pot Procedure: Openbare procedure
Nuts code: NL327    
Aangekondigd op 26.03.2014 Sluiting op 06.05.2014 Bijlagen gewijzigd op 25.04.2014
Dienst EU CTM Solution
Uitklappen 462337 - Heraanbesteding Pagingswitch - Ministerie van Veiligheid en Justitie/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum VenJ Europees aanbesteden/contractmanagement
Aangekondigd op 25.04.2014 Sluiting op 27.05.2014 Aankondigingen
Aanbesteder heeft de op 7 maart jl. gepubliceerde Europese aanbesteding “Ontwikkeling en levering Switch t.b.v. de P2000-Communicatieinfrastructuur” (2014/S050-083752) ingetrokken omdat Aanbesteder constateerde dat er onvoldoende (technische) informatie beschikbaar is met betrekking tot (de werking van) één van de gevraagde functionaliteiten, te weten de WMG. Aanbesteder bleek daarom niet in staat om voor dit onderdeel van de Switch passende specificaties op te stellen. Het gevolg daarvan was, dat Aanbesteder onvoldoende zekerheid had dat (i) de Deelnemers aan de Aanbesteding een passende offerte konden opstellen en/of (ii) de winnaar van de Aanbesteding het ontwikkeltraject tot een succesvol einde zou kunnen brengen. Het voorgaande, in combinatie met het gegeven dat de WMG-functionaliteit momenteel relatief weinig wordt gebruikt, leidde bij Aanbesteder tot het besluit dat het opnieuw ontwikkelen van de WMG-functionaliteit geen onderdeel meer zal zijn van de scope van de Aanbesteding. Aanbesteder zal in plaats daarvan de bestaande WMG's (zo lang mogelijk) hergebruiken. De te ontwikkelen Switch dient daarom koppelbaar te zijn met de huidige WMG. Voornoemde aanpassing van de vraagspecificatie kwalificeert – onder meer vanwege de voorziene omvang van de testwerkzaamheden ten behoeve van de WMG en de waarde daarvan - als een wezenlijke wijziging. Aanbesteder trok daarom op 17 april jl. (2014/S078-137325) de aanbesteding in en besloot tot heraanbesteding, die door middel van deze publicatie is geëffectueerd. Ten opzichte van de vorige aanbesteding is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste daarvan zijn: • het opnieuw ontwikkelen van de WMG-functionaliteit vormt geen onderdeel meer van de scope van de onderhavige Opdracht (zie hoofdstuk 4 van de Selectieleidraad); • de optionele levering van een beheertool voor de Switch(es) vormt geen onderdeel meer van de scope van de onderhavige Opdracht (zie hoofdstuk 4 van de Selectieleidraad); • de planning is gewijzigd (zie hoofdstuk 6 van de Selectieleidraad); • de bijzondere voorschriften inzake Prekwalificatie zijn gewijzigd (zie hoofdstuk 7 van de Selectieleidraad); en • verschillende formulieren, het tijdstip van indienen van bepaalde bewijsmiddelen en de indeling van de Aanvraag tot Deelneming zijn gewijzigd (zie in dit verband o.a. hoofdstuk 7 en 8 van de Selectieleidraad). De Aanbesteding heeft betrekking op: • de ontwikkeling en oplevering van een werkende Switch met ‘as is’ functionaliteit vóór 1 juli 2015, inclusief de levering van reserveonderdelen en documentatie; • optioneel: de levering van één of meerdere additionele identieke Switches; • optioneel: Vierdelijns onderhoud van de Switch.

Contactpersoon: José Torres Procedure: Niet openbare procedure
Nuts code: NL000    
Aangekondigd op 25.04.2014 Sluiting op 27.05.2014 Aankondigingen
AanbestedenLaatst nieuws
Eenvoudige marktconsultatie met een op maat gemaakt formulier.

Wilt u weten welke ondernemers u aantrekt met een toekomstige aanbesteding? Of wilt u bijvoorbeeld ondernemers laten meedenken over de inhoud van uw opdracht? Dan kunt u met een marktconsultatie informatie bij ondernemers inwinnen vóór u de daadwerkelijke aanbesteding publiceert.

Bijlagen direct te downloaden, ook van Tenderned

Alle aankondigingen die worden geplaatst op de tenderplatforms zijn direct te zien op aanbestedingskalender.nl. Tot voor kort moest u doorklikken om de bijlagen te downloaden van deze aankondigingen, dat is nu verleden tijd!

ReferentiesReferenties

Chubb Insurance - 125.000 registratie ABK - Annemarie Gerritsen-Jansen:
Chubb Insurance - 125.000 registratie ABK - Annemarie Gerritsen-Jansen:
"Bedankt voor het ABK Premium-abonnement. Ik laat weten hoe het bevalt!"


De heer Heijbergen
"ABK ken ik vanaf 2004. Enorm gegroeid. Veel tijdwinst maar ook nog wel verbeterpunten."


Deelnemer Wegwijs in ABK 2.0 sessie
"Interessant is de vrijheid die je blijft behouden naast het voldoen aan de wet. "