Zondag 28 mei 2023 01:30:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 02-05-2022 Gunningsbeslissing op 06-08-2022

Europees openbare aanbesteding Wmo begeleiding

Omschrijving

Doel van deze inkoopprocedure is om voor iedere individuele gemeente afzonderlijk met iedere individueel gegunde aanbieder een eensluidende overeenkomst te sluiten voor verschillende Wmo-begeleidingsvormen. De nieuwe overeenkomsten gaan in per 1 juni 2022. Het gaat om de volgende percelen/ begeleidingsvormen:

Perceel 1: Ambulante begeleiding

Perceel 2: Begeleiding in groepsverband

Verdeeld in de volgende subpercelen:

2a. Begeleiding groep belevingsgericht

2b. Begeleiding groep arbeidsmatig

Perceel 3: Kortdurend verblijf

Contactpersoon
Afdeling Inkoop
Aanbestedende dienst
Gemeente Oldambt
Plaats van uitvoering
NL100: Noord-Nederland
NL111: Oost-Groningen
CPV Codes
85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja