Zaterdag 1 oktober 2022 07:48:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 29-12-2021

Inburgering onderwijs route - Regio Gooi en Vechtstreek

Omschrijving

Het doel van de onderwijsroute is dat Inburgeraars zo snel mogelijk, maar maximaal binnen twee (2) jaar, een taalschakeldiploma halen waarmee zij toelaatbaar zijn tot de beoogde vervolgopleiding (zoals opgenomen in het PIP en/of onderliggend ontwikkeldocument).

Contactpersoon
Contractbeheer Regio GV
Aanbestedende dienst
Regio Gooi en Vechtstreek
Plaats van uitvoering
NL327: Het Gooi en Vechtstreek
CPV Codes
80400000: Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
Procedure
Digitaal inschrijven
Ja