Dinsdag 19 oktober 2021 01:20:00
Sluit op 27-10-2021

SRU-00-21-144-P01, Marktconsultatie levering, vervangingsprogramma schakel-voedingskasten rioolgemalen in de gemeente Almere

Marktverkenning

Uitnodiging tot aanmelding voor marktverkenning

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Almere
Stadhuisplein 1
1315HR - Almere
NEDERLAND

Contactpersoon: Crediteurenadministratie
E-mail: aanbestedingen-dsa@almere.nl
Hoofdadres: www.almere.nl
SAMENVATTING/OMSCHRIJVING
Marktconsultatie, t.b.v. het komen tot één overéénkomst met een marktpartij voor het vervangingsprogramma schakel-voedingskasten rioolgemalen in de gemeente Almere, met kenmerk: SRU-00-21-144-P01

Voor de uitgebreide omschrijving van deze marktverkenning dient u de documenten/bijlagen te downloaden.

COMMUNICATIE

Alle communicatie met betrekking tot deze marktverkenning vindt plaats via de berichtenmodule van Aanbestedingskalender.nl.

INFORMATIE/DOCUMENTEN/BIJLAGEN

De documenten/bijlagen bij deze marktverkenning worden vrijgegeven door de opdrachtgever. Wilt u toegang tot de documenten/bijlagen, dan kunt u deze via de tab "documenten/bijlagen" opvragen.*

AANMELDEN
Sluiting aanmeldtermijn
2021-10-27

*De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de documenten/bijlagen niet vrij te geven/verstrekken indien zij vermoedt dat er geen realistische propositie kan worden uitgebracht.