Dinsdag 19 oktober 2021 01:31:00
Sluit op 27-10-2021

SRU-00-21-144-P01, Marktconsultatie levering, vervangingsprogramma schakel-voedingskasten rioolgemalen in de gemeente Almere

Omschrijving

Marktconsultatie, t.b.v. het komen tot één overéénkomst met een marktpartij voor het vervangingsprogramma schakel-voedingskasten rioolgemalen in de gemeente Almere, met kenmerk: SRU-00-21-144-P01

Contactpersoon
Crediteurenadministratie
Aanbestedende dienst
Gemeente Almere
Plaats van uitvoering
NL000: Nederland
CPV Codes
45317100-3: Elektrische installatiewerkzaamheden voor pompuitrusting
45232424-0: Bouwen van rioolwaterpompstation
Procedure
Digitaal inschrijven
Ja