Dinsdag 19 oktober 2021 00:57:00
Sluit op 15-11-2021

GON-20-21-040-G01 Groenwerkzaamheden stationsgebied Almere Stad

Omschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Opruimingswerkzaamheden;

- Verrichten kleine grondwerkzaamheden;

- Aanbrengen bomen;

- Aanbrengen vaste planten;

- Aanbrengen bollen;

- Inzaaien gazon;

- Onderhoudswerkzaamheden groen;

- Bijkomende werkzaamheden.

Contactpersoon
Crediteurenadministratie
Aanbestedende dienst
Gemeente Almere
Plaats van uitvoering
NL230: Flevoland
CPV Codes
77310000: Beplanten en onderhouden van groengebieden
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja