Zondag 28 mei 2023 02:28:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 10-11-2021 Gunningsbeslissing op 13-01-2022

Raamovereenkomst oplossen spoedeisende rioolklachten / storingen gemeente Steenwijkerland.

Omschrijving

Het doel van deze aanbesteding is het tot stand komen van een overeenkomst waarbinnen spoedeisende rioolklachten en meldingen worden opgelost. Deze meldingen en klachten komen binnen bij de gemeente Steenwijkerland waarna zij deze als opdracht doorzet naar de opdrachtnemer. Vervolgens dient de opdrachtnemer binnen één uur aanwezig te zijn op de locatie van de betreffende storing en/of melding. Deze beschikbaarheid eis geldt voor 24 uur per dag 7 dagen per week. Na afronding van de werkzaamheden dient de opdrachtnemer een werkbon in bij opdrachtgever ter goedkeuring. Na goedkeuring wordt per afgeronde storing / melding gefactureerd.

Contactpersoon
Erik van der Kamp
Aanbestedende dienst
Gemeente Steenwijkerland
Plaats van uitvoering
NL211: Noord-Overijssel
CPV Codes
90430000: Rioolwaterafvoerdiensten
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja