Maandag 17 januari 2022 23:06:00
Sluit op 25-10-2021

Architectenselectie Vervangende Nieuwbouw Geboud D, Campus Friese Poort te Drachten

Omschrijving

Architectenselectie

Contactpersoon
Aanbestedende dienst
Stichting voor Christelijk Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Friesland/Flevoland
Plaats van uitvoering
NL120: Friesland
CPV Codes
71200000: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja