Maandag 5 december 2022 02:13:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 10-11-2021 Gunningsbeslissing op 13-01-2022

Sociaal Medische Advisering 2021 gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten

Omschrijving

De aanbestedende dienst heeft de intentie om medische adviezen ten behoeve van de Wmo, huishoudelijke ondersteuning, begeleiding individueel, begeleiding groep, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging, leerlingenvervoer, GPK, GPP en woonurgenties vanuit het Wmo-loket, in de markt te zetten. Vanuit de GR IJsselgemeenten, afdeling Sociale Zaken, gaat het om het inkopen van sociaal medische adviezen ten behoeve van het uitvoeren van werk- en inkomensregelingen.

Contactpersoon
BCO | taakgroep Inkoop
Aanbestedende dienst
Gemeente Capelle aan den IJssel (Stadsbeheer)
Plaats van uitvoering
NL33C: Groot-Rijnmond
CPV Codes
85121200: Diensten door medische specialisten
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja