Dinsdag 21 september 2021 23:23:00
Sluit op 27-10-2021

RMN - Verzekering Wagenpark

Omschrijving

Reinigingsbedrijf Midden Nederland wenst een overeenkomst af te sluiten voor de verzekering van haar gehele Wagenpark inclusief werkmaterieel. In bijlage C staat een concrete uitwerking op het areaal en de scope van de opdracht.

De opdrachtgever wenst voor de duur van twee (2) jaar met de optie van twee (2) maal één (1) jaar verlenging een overeenkomst af te sluiten met één (1) professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de dienst.

Contactpersoon
Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
Aanbestedende dienst
Reinigingsbedrijf Midden Nederland - RMN
Plaats van uitvoering
NL310: Utrecht
CPV Codes
66514110: Verzekeringen voor motorvoertuigen
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja