Dinsdag 21 september 2021 22:54:00
Sluit op 04-11-2021

Gemeente IJsselstein - Transformeren LTS gebouwen aan de Abbink Spainkstraat 36-38

Omschrijving

Feitelijk gaat het in kwestie om de verkoop van het Perceel door de gemeente IJsselstein, waarbij de

koper (de ontwikkelaar) gehouden wordt om aan verschillende voorwaarden te voldoen passend bij

een aantrekkelijke transformatie van de LTS gebouwen op het Perceel. De gemeente zoekt een

koper (de ontwikkelaar) die de beste en de meest aantrekkelijke invulling aan de transformatie zal

gaan geven op basis van de door de gemeente gestelde eisen, uitgangspunten en kaders.

Contactpersoon
Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
Aanbestedende dienst
Gemeente IJsselstein
Plaats van uitvoering
NL310: Utrecht
CPV Codes
45211000: Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
45211300: Bouwen van woningen
45211100: Werkzaamheden voor huizenbouw
70111000: Projectontwikkeling voor woningen
Procedure
Niet openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja