Donderdag 20 januari 2022 10:07:00
Sluit op 01-10-2021 Gunningsbeslissing op 12-01-2022

Gemeente Montfoort en Vijfheerenlanden - Abonnementenbeheer

Omschrijving

Met ingang van 1 januari 2022 dient inschrijver een complete dienstverlening te verlenen voor het beheer van alle abonnementen van de gemeente (zodat continuïteit van de abonnementen is gewaarborgd).

De opdrachtgever wil met het uitbesteden van het abonnementenbeheer bereiken dat de administratieve lasten voor de opdrachtgever beperkt worden en dat de totale kosten voor abonnementen gereduceerd worden.

De dienstverlening omvat de totale zorg, inclusief het afhandelen van alle overige daarmee gepaard gaande administratieve handelingen omtrent de vakliteratuur van de opdrachtgever.

De opdrachtgever wenst voor de duur van tenminste vijf (5) jaar een overeenkomst af te sluiten met één (1) professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening. Optioneel kan deze vaste periode nog twee maal worden verlengd door middel van een eenzijdige verleningsoptie van één (1) jaar. De totale potentiële contractduur bedraagt daarmee maximaal zeven (7) jaar.

Contactpersoon
Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
Aanbestedende dienst
Inkoop Bureau Midden Nederland - IBMN
Plaats van uitvoering
NL310: Utrecht
CPV Codes
79980000: Abonnementsdiensten
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja