Zaterdag 12 juni 2021 20:12:00

Marktconsultatie Ambulante Begeleiding, Groepsbegeleiding en Kortdurend Verblijf

Omschrijving

De gemeenten Oldambt en Stadskanaal zijn de voorbereidingen aan het treffen voor de contractering van Ambulante Begeleiding, Groepsbegeleiding en Kortdurend Verblijf in 2022 (ingangsdatum nieuwe overeenkomsten 01-06-2022). Eén van de stappen in deze voorbereiding, is het houden van een marktconsultatie.

Voorafgaand aan deze marktconsultatie hebben er oriënterende gesprekken met marktpartijen en adviseurs plaatsgevonden op basis waarvan een eerste versie is opgesteld van de documenten die als bijlage bij deze leidraad zijn bijgevoegd;

- Bijlage 1: Concept productbeschrijvingen

- Bijlage 2: Concept Geschiktheidseisen/eisen aan aanbieders en overige vereisten.

Contactpersoon
Afdeling Inkoop
Aanbestedende dienst
Gemeente Oldambt
Plaats van uitvoering
NL111: Oost-Groningen
CPV Codes
85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Procedure
Digitaal inschrijven
Ja