Zondag 7 augustus 2022 23:25:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 20-07-2021

2021-B004 Fokkesteeg Betere Buurten Schansen Zuid

Naam Grootte Gepubliceerd op
2021-b004-nota-van-inlichtingen.pdf 280.15 KB 21-06-2021
bijlage-10-overzicht-bouwlocaties-in-elkander-grijpend-werk.pdf 4.33 MB 21-06-2021
2021-b004-nota-van-inlichtingen.nsx 21.49 KB 30-06-2021
2021-b004-2e-nota-van-inlichtingen.nsx 113.41 KB 09-07-2021
2021-b004-2e-nota-van-inlichtingen.pdf 337.88 KB 09-07-2021
2020094-402-rap-v1.pdf 57.95 KB 09-07-2021
2020094-402-tek-v4-situatietekening-blad-4.pdf 2.37 MB 09-07-2021
2020094-402-tek-v4-situatietekening-blad-1.pdf 5.34 MB 09-07-2021
2020094-402-tek-v4-situatietekening-blad-3.pdf 5.18 MB 09-07-2021
20210629-aanbestedingsleidraad-schansen-zuid-v2.pdf 376.48 KB 29-06-2021
2021-b004-nota-van-inlichtingen.pdf 280.15 KB 29-06-2021
bijlage-10-overzicht-bouwlocaties-in-elkander-grijpend-werk.pdf 4.33 MB 29-06-2021
2021-b004-v1.pdf 1.5 MB 30-06-2021
2020094-401-tek-v3-opbreektekening-blad-1.pdf 1.27 MB 30-06-2021
2020094-401-tek-v3-opbreektekening-blad-2.pdf 1.12 MB 30-06-2021
2020094-401-tek-v3-opbreektekening-blad-3.pdf 1.27 MB 30-06-2021
2020094-401-tek-v3-opbreektekening-blad-4.pdf 1.29 MB 30-06-2021
2020094-401-tek-v3-opbreektekening-blad-5.pdf 1003.63 KB 30-06-2021
2020094-402-tek-v3-details-blad-6.pdf 519.61 KB 30-06-2021
2020094-402-tek-v3-dwarsprofielen-blad-7.pdf 167.44 KB 30-06-2021
2020094-402-tek-v3-situatietekening-blad-2.pdf 1.76 MB 30-06-2021
2020094-402-tek-v3-situatietekening-blad-4.pdf 2.65 MB 30-06-2021
2020094-402-tek-v3-situatietekening-blad-5.pdf 1.37 MB 30-06-2021
2020094-402-tek-v3-situatietekening-blad-1.pdf 4.4 MB 30-06-2021
2020094-402-tek-v3-situatietekening-blad-3.pdf 5.19 MB 30-06-2021
2020094-403-tek-v2-bebordingstekening.pdf 10.31 MB 30-06-2021
bijlage-1-sroi.docx 19.02 KB 30-06-2021
bijlage-2-vg-plan-ontwerpfase.pdf 158.16 KB 30-06-2021
bijlage-3-model-duurzaam-beton-eigen-verklaring-model-2016-09-20-vigerende-omgevingsvergunning.pdf 554.62 KB 30-06-2021
bijlage-4-model-duurzaam-beton-eigen-verklaring-model-2016-09-20-beton-leverancier.pdf 444.52 KB 30-06-2021
bijlage-5a-netwerk-betonketen-productblad-band-13092017.pdf 482.78 KB 30-06-2021
bijlage-5b-netwerk-betonketen-productblad-straatsteen-13092017.pdf 507.28 KB 30-06-2021
bijlage-5c-netwerk-betonketen-productblad-tegel-13092017.pdf 477.59 KB 30-06-2021
bijlage-6-nazorgrapportage.xlsx 11.99 KB 30-06-2021
bijlage-7-bomen-poster.pdf 1.57 MB 30-06-2021
bijlage-8-rapport-verkennend-bodemonderzoek-schansen-zuid.pdf 7.87 MB 30-06-2021
bijlage-9-handboek-bomen-2018.pdf 7.41 MB 30-06-2021
bijlage-10-overzicht-bouwlocaties-in-elkander-grijpend-werk.pdf 4.33 MB 30-06-2021
Aanbestedingsdocumentuniform-europees-aanbestedingsdocument-2021-b004-fokkesteeg-betere-buurten-schansen-zuid.pdf 2.05 MB 30-06-2021
2021-b004-v1.rsx 1.2 MB 30-06-2021
2021-b004-nota-van-inlichtingen.nsx 21.49 KB 30-06-2021
2020-B007 Proces verbaal van Inschrijving.pdf 88.41 KB 20-07-2021
2021-B004 Proces verbaal van Opening.pdf 85.38 KB 20-07-2021