Maandag 8 augustus 2022 01:20:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 20-07-2021

2021-B004 Fokkesteeg Betere Buurten Schansen Zuid

Omschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen;

- opbreken en aanbrengen van leidingwerk en kolken;

- aanbrengen van asfaltverharding;

- aanbrengen van Aquaflow;

- aanbrengen van Drainvoeg;

- uitvoeren van bijbehorend grondwerk;

- opbreken en aanbrengen van straatmeubilair;

- verwijderen en aanbrengen van groen;

- aanbrengen van boombunkers;

- bijkomende werkzaamheden.

Contactpersoon
Dhr. Roeland van Buuren
Aanbestedende dienst
Gemeente Nieuwegein
Plaats van uitvoering
NL310: Utrecht
CPV Codes
45200000: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja