Donderdag 6 mei 2021 02:48:00
Sluit op 09-06-2021

RMN - Aanschaf Achterladers

Omschrijving

De inwerkingtreding van de raamovereenkomsten is gepland op 1 augustus 2021 en loopt af op 31 juli 2025. Daarnaast heeft RMN tweemaal de optie om de raamovereenkomst met twee (2) jaar te verlengen, waarmee de raamovereenkomst uiterlijk op 31 juli 2029 eindigt. De raamovereenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve overeenkomst door RMN en opdrachtnemer. De aanbestedende dienst wijkt hiermee af van artikel 2.140, lid 3 Aanbestedingswet 2012, inzake de maximale looptijd van raamovereenkomst. De aanbestedende wenst een samenwerking op langere termijn met de opdrachtnemer aan te gaan. Aangezien medewerkers van opdrachtgever op verschillende voertuigen worden ingezet, is uniformiteit in de uitvoering van de voertuigen noodzakelijk, ten aanzien van bediening, training/instructie en veiligheid, hetgeen bereikt wordt door deze langere looptijd. Daarnaast doet de langere looptijd meer recht aan de aanzienlijke investering die opdrachtnemer vermoedelijk dient te doen.

Contactpersoon
Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
Aanbestedende dienst
Reinigingsbedrijf Midden Nederland - RMN
Plaats van uitvoering
NL310: Utrecht
CPV Codes
34130000: Motorvoertuigen voor goederenvervoer
34144510: Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
34144500: Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater
34140000: Zware motorvoertuigen
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja