Donderdag 20 januari 2022 09:28:00
Sluit op 04-05-2021

Uitnodiging werksessies verblijf Jeugd - Regio Gooi en Vechtstreek

Marktverkenning

Uitnodiging tot aanmelding voor marktverkenning

OPDRACHTGEVER:
Regio Gooi en Vechtstreek
Burg de Bordesstraat
1404 GZ - Bussum
NEDERLAND

Contactpersoon: Contractbeheer Regio GV
E-mail: contactbeheer@regiogv.nl
Hoofdadres: http://www.regiogv.nl
SAMENVATTING/OMSCHRIJVING
De regiogemeenten uit Gooi en Vechtstreek gaan aan de slag met de ambitie dat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien. We willen dat uithuisplaatsing zoveel als mogelijk wordt voorkomen en dat, als het toch nodig is, het zo kort mogelijk duurt en de kwaliteit van de voorzieningen goed is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de uitvoeringsagenda ‘Zo thuis mogelijk opgroeien’ als basis. Doel is een breed gedragen plan voor 2023 en verder.

Voor de uitgebreide omschrijving van deze marktverkenning dient u de documenten/bijlagen te downloaden.

COMMUNICATIE

Alle communicatie met betrekking tot deze marktverkenning vindt plaats via de berichtenmodule van Aanbestedingskalender.nl.

INFORMATIE/DOCUMENTEN/BIJLAGEN

De documenten/bijlagen bij deze marktverkenning worden vrijgegeven door de opdrachtgever. Wilt u toegang tot de documenten/bijlagen, dan kunt u deze via de tab "documenten/bijlagen" opvragen.*

AANMELDEN
Sluiting aanmeldtermijn
2021-05-04

*De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de documenten/bijlagen niet vrij te geven/verstrekken indien zij vermoedt dat er geen realistische propositie kan worden uitgebracht.