Donderdag 20 januari 2022 09:20:00
Sluit op 04-05-2021

Uitnodiging werksessies verblijf Jeugd - Regio Gooi en Vechtstreek

Omschrijving

De regiogemeenten uit Gooi en Vechtstreek gaan aan de slag met de ambitie dat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien. We willen dat uithuisplaatsing zoveel als mogelijk wordt voorkomen en dat, als het toch nodig is, het zo kort mogelijk duurt en de kwaliteit van de voorzieningen goed is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de uitvoeringsagenda ‘Zo thuis mogelijk opgroeien’ als basis. Doel is een breed gedragen plan voor 2023 en verder.

Contactpersoon
Contractbeheer Regio GV
Aanbestedende dienst
Regio Gooi en Vechtstreek
Plaats van uitvoering
NL000: Nederland
CPV Codes
45000000-7: Bouwwerkzaamheden
45211000-9: Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
45211200-1: Bouwwerkzaamheden voor aangepaste woningen
45211300-2: Bouwen van woningen
45211340-4: Bouwen van meergezinswoningen
70111000-2: Projectontwikkeling voor woningen
70112000-9: Projectontwikkeling voor onroerend goed anders dan woningen
70123100-0: Verkopen van voor bewoning bestemd onroerend goed
70123200-1: Verkopen van niet voor bewoning bestemd onroerend goed
70220000-9: Verhuur of leasing van niet voor bewoning bestemde eigen gebouwen
70311000-4: Verhuur of verkoop van gebouwen voor bewoning
70331000-0: Beheer van voor bewoning bestemd onroerend goed
70332000-7: Beheer van niet voor bewoning bestemd onroerend goed
85000000-9: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Procedure
Digitaal inschrijven
Ja