Donderdag 30 november 2023 01:02:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 05-07-2021 Gunningsbeslissing op 14-01-2022

Gemeente Veendam - Algemene voorziening maatschappelijke ondersteuning

Naam Grootte Gepubliceerd op
nota-van-inlichtingen-1-avmo-dd-11-mei-2021.pdf 337.34 KB 11-05-2021
nota-van-inlichtingen-2-avmo-dd-10-juni-2021.pdf 178.48 KB 09-06-2021
bijlage-a-onderzoek-movisie.pdf 195.95 KB 09-06-2021
rectificatie-nota-van-inlichtingen-2-avmo-dd-10-juni-2021.pdf 214.42 KB 09-06-2021
bijlage-handleiding-abk.pdf 450.89 KB 09-04-2021
bijlage-overzicht-medewerkers-en-diplomas-methodieken.xlsx 18.22 KB 09-04-2021
bijlage-standaardformat-referenties.docx 20.04 KB 09-04-2021
bijlage-toetsingskaders-wmo-jeugd-rechtmatigheid-en-kwaliteit.pdf 215.69 KB 09-04-2021
bijlage-uniform-europees-aanbestedingsdocument.pdf 268.27 KB 09-04-2021
bijlage-verwerking-persoonsgegevens-avmo-gemeente-veendam.pdf 133.67 KB 09-04-2021
bijlage-concept-overeenkomst-avmo-gemeente-veendam.pdf 119.26 KB 09-04-2021
bijlage-format-nota-van-inlichtingen.xlsx 13.09 KB 09-04-2021
bijlage-concernverklaring.docx 17.75 KB 09-04-2021
algemene-inkoopvoorwaarden-de-kompanjie.pdf 225.76 KB 09-04-2021
offerteaanvraag-algemene-voorziening-maatschappelijke-ondersteuning-gemeente-veendam.pdf 460.82 KB 09-04-2021
bijlage-nota-gezondheidsbeleid.pdf 2.03 MB 11-05-2021
bijlage-toetsingskaders-kwaliteit-en-rechtmatigheid-zorg-wmojeugd.pdf 209.52 KB 11-05-2021
brief-acantus-aan-gemeente-over-prestatieafspraken-2021.pdf 588.48 KB 11-05-2021
brief-gemeente-aan-acantus-prestatieafspraken-2021.pdf 435.98 KB 11-05-2021
bijlage-lokale-agenda-veendam-oktober-2020.pdf 132.21 KB 11-05-2021
bijlage-checklist-overgang-18.pdf 244.4 KB 11-05-2021
bijlage-regionale-werkagenda-menzis-en-groninger-gemeentenbijadviescollege.pdf 11.01 MB 11-05-2021