Maandag 5 december 2022 03:07:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 05-07-2021 Gunningsbeslissing op 14-01-2022

Gemeente Veendam - Algemene voorziening maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving

De opdracht omvat de hele Wmo met uitzondering van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, hulpmiddelen, woningaanpassing, vervoer en HH.

Contactpersoon
Aanbestedende dienst
De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Plaats van uitvoering
NL100: Noord-Nederland
CPV Codes
85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
85300000: Maatschappelijke en aanverwante diensten
85310000: Maatschappelijke diensten
85320000: Sociale diensten
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja