Maandag 1 maart 2021 16:21:00
Sluit op 11-03-2021

369578 Voorbelasten en BRM fase 1 Galgeriet Monnickendam

Omschrijving

Voorbelasten en bouwrijp maken van fase 1 van nieuwbouwlocatie Galgeriet te Monnickendam

Contactpersoon
dhr. J. Muijsers
Aanbestedende dienst
Projectontwikkeling Galgeriet B.V.
Plaats van uitvoering
NL329: Groot-Amsterdam
CPV Codes
45100000: Bouwrijp maken van terreinen
Procedure
Digitaal inschrijven
Ja