Vrijdag 6 augustus 2021 06:34:00
Sluit op 28-08-2021

Jeugdhulp Voorzieningen 2021ev (instroom 2021) - Regio Gooi en Vechtstreek

Omschrijving

Deze inkoopprocedure heeft betrekking op de inkoop van de Jeugdhulp Voorzieningen voortkomend uit de jeugdwet

Contactpersoon
Contractbeheer Regio GV
Aanbestedende dienst
Regio Gooi en Vechtstreek
Plaats van uitvoering
NL327: Het Gooi en Vechtstreek
CPV Codes
85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Procedure
Digitaal inschrijven
Ja
Motivatie

In het kader van de inkoop is gekozen voor de inkoopmethodiek OpenHouse Procedure. Waarbij de inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek de mogelijkheid krijgen zelf een keuze te maken waar zij de benodigde dienstverlening willen afnemen.