Maandag 12 april 2021 17:38:00
Sluit op 10-02-2021 Gunningsbeslissing op 06-04-2021

RMN - Onderhouden, keuren en reinigen containers

Omschrijving

Om een goede en adequate invulling te geven aan het project is de opdrachtgever op zoek naar een dienstverlener die gedurende de looptijd van de overeenkomst de betreffende containers gaat onderhouden, keuren en reinigen conform de aanbestedingsdocumenten. Op hoofdlijnen betreft het onderstaande werkzaamheden (voor ondergrondse en bovengrondse containers (voor zover van toepassing):

- Reinigen van de inwerpzuil, inwerpvoorziening en het voetgangersplatform;

- Reinigen van de betonput en invalbeveiliging;

- Inspecteren en preventief onderhouden van de complete container inclusief betonput en invalbeveiliging

- Uitvoeren eventuele correctief onderhoud (na akkoord van de opdrachtgever);

- Keuren van de complete container, betonput en invalbeveiliging;

- Aanbrengen van de keuringssticker op de inwerpzuil;

- Opruimen van de directe omgeving rondom de container;

- Verwerken van de gegevens in het containerbeheersysteem van de opdrachtgever.

Contactpersoon
Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
Aanbestedende dienst
Reinigingsbedrijf Midden Nederland
Plaats van uitvoering
NL310: Utrecht
CPV Codes
50000000: Reparatie- en onderhoudsdiensten
50500000: Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen, metalen containers en machines
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja