Dinsdag 4 augustus 2020 22:26:00
Sluit op 03-04-2019

bestek 19-02; aanpassingen leemstraat en omgeving te Roosendaal.

Omschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het verwijderen van asfaltverhardingen;

b. het verwijderen van wegfunderingen;

c. het verwijderen van elementenverhardingen;

d. het verwijderen van kantsopsluitingen;

e. het verwijderen van kolken;

f. het verwijderen van openbare verlichting;

g. het verrichten van grondwerkzaamheden;

h. het leveren en aanbrengen van menggranulaat;

i. het leveren en aanbrengen van elementenverhardingen;

j. het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen;

k. het leveren en aanbrengen van printbeton;

l. het leveren en aanbrengen van kantopsluitingen;

m. het leveren en aanbrengen van kolken;

n. het leveren en aanbrengen van openbare verlichting;

o. bijkomende werkzaamheden

Contactpersoon
de heer Evert Visser
Aanbestedende dienst
Gemeente Roosendaal
Plaats van uitvoering
NL411: West-Noord-Brabant
CPV Codes
45200000: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45200000: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja