Donderdag 13 augustus 2020 07:48:00
Sluit op 02-08-2019

Pilot hybride ICT docent - Omscholing van ICT-professionals richting het onderwijs

Omschrijving

De doelgroep voor de pilot hybride ICT docent bestaat uit werkenden in de ICT die hun kennis en ervaring willen inzetten voor het opleiden van nieuwe, toekomstige werknemers voor de sector. Door hun deelname aan de pilot hybride ICT docent leveren de betrokken werkenden een belangrijke bijdrage aan de bevordering van hun eigen duurzame inzetbaarheid. Daarnaast zorgen zij voor betere aansluiting van het ICT-onderwijs op de ICT-praktijk. Tot slot dragen zij bij aan het bevorderen van de kennis en vaardigheden van collega’s in hun bedrijf of daarbuiten, omdat zij gekwalificeerd zijn om cursussen te geven. Werkgevers krijgen ervaring met en zicht op andere manieren van verbetering van de duurzame inzetbaarheid en het belang van een leven lang leren en ontwikkelen.

Contactpersoon
Louis Spaninks
Aanbestedende dienst
Stichting CA-ICT
Plaats van uitvoering

CPV Codes

Procedure
Concessieovereenkomst
Digitaal inschrijven
Nee