Zondag 17 januari 2021 07:54:00
Sluit op 27-01-2021

Ambtelijke werkzaamheden en (startende) zelfstandigen

Omschrijving

De gemeente Oldambt is voornemens een opdracht te verstrekken voor dienstverlening op het gebied van ambtelijke werkzaamheden Bbz 2004 en IOAZ waaronder begeleiding, onderzoeken en afhandeling aanvragen in het kader van (startende) zelfstandigen (Bbz/Ioaz).

De gemeente Oldambt koopt externe expertise in voor het adviseren, ondersteunen en begeleiden van inwoners van de gemeente Oldambt die werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer c.q. een eigen onderneming voeren en inwoners die als zodanig willen gaan werken. De dienstverlening wordt aangeboden vanuit de bestuurlijke wens om ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren. Cluster Maatschappelijke Zaken werkt hierbij in toenemende mate samen met de afdeling Economische Zaken/Bedrijfscontacten (digitaal ondernemersloket).

Contactpersoon
Afdeling Inkoop
Aanbestedende dienst
Gemeente Oldambt
Plaats van uitvoering
NL111: Oost-Groningen
CPV Codes
85320000: Sociale diensten
79315000: Sociaal onderzoek
79314000: Haalbaarheidsonderzoek
73210000: Advies inzake onderzoek
85320000: Sociale diensten
85321000: Administratieve sociale diensten
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja