Zaterdag 12 juni 2021 19:05:00
Sluit op 28-02-2019

OpenHouse procedure: Jeugd EED (Dyslexie)- instroom per februari 2019

Omschrijving

Dit inkooptraject heeft betrekking op de diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie

Contactpersoon
Inkoop en Contractbeheer
Aanbestedende dienst
Regio Gooi en Vechtstreek
Plaats van uitvoering
NL327: Het Gooi en Vechtstreek
CPV Codes
85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja