Zaterdag 11 juli 2020 12:46:00

Gemeente Maasgouw - Raamovereenkomst ingenieursdiensten, directievoering en toezichthouden

Omschrijving

De opdracht betreft de uitvoering van civieltechnische adviesdiensten, directievoering en toezicht. De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen deze procedure op te delen in drie percelen. Er is behoefte om per perceel met drie (3) geschikte bureaus een meerjarig contract aan te gaan. Het betreft hier vooral herinrichtingswerk en reconstructiewerk van wegen en riolering.

Contactpersoon
Kenniscentrum CBP
Aanbestedende dienst
Combined Business Power B.V. (namens Gemeente Maasgouw)
Plaats van uitvoering
NL300: West-Nederland
NL400: Zuid-Nederland
CPV Codes
71300000: Dienstverlening door ingenieurs
71300000: Dienstverlening door ingenieurs
Procedure
Niet openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja