Zaterdag 12 juni 2021 20:44:00
Sluit op 08-01-2021

2020-B016 Betere Buurten Schansen Noord

Omschrijving

Dit project betreft de herinrichting van Schansen Noord in de wijk Fokkesteeg.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen;

- opbreken en aanbrengen van leidingwerk en kolken;

- aanbrengen van asfaltverharding;

- aanbrengen van Aquaflow;

- aanbrengen van Drainvoegen;

- uitvoeren van bijbehorend grondwerk;

- opbreken en aanbrengen van straatmeubilair;

- verwijderen en aanbrengen van groen;

- aanbrengen van boombunkers;

- bijkomende werkzaamheden.

Contactpersoon
Dhr. M. de Boer
Aanbestedende dienst
Gemeente Nieuwegein
Plaats van uitvoering
NL310: Utrecht
CPV Codes
45233222: Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45233300: Funderingswerkzaamheden voor (hoofd)wegen, straten en voetpaden
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja