Vrijdag 14 augustus 2020 21:09:00

GON-40-19-008-T01 Terreinafwerking Zicht op Duin 4E-H te Almere Poort

Omschrijving

Terreinafwerking Zicht op Duin 4E-H te Almere Poort

Contactpersoon
Mark de Brabander
Aanbestedende dienst
Gemeente Almere
Plaats van uitvoering
NL230: Flevoland
CPV Codes
45220000: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45112000: Graafwerkzaamheden en grondverzet
45112500: Grondverzet
45221100: Bruggenbouwwerkzaamheden
45221110: Bruggenbouw
45232440: Aanleggen van rioleringsbuizen
45233140: Wegwerkzaamheden
45233160: Paden en andere verharde oppervlakken
45233161: Aanleggen van trottoirs
45233162: Aanleggen van fietspad
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja