Donderdag 6 mei 2021 01:58:00
Sluit op 11-01-2021 Gunningsbeslissing op 29-04-2021

Gemeente Montfoort - Zaaksysteem

Omschrijving

Het huidige zaaksysteem van de gemeente Montfoort voldoet niet en moet vervangen worden. In de voorbereidingsfase van onderhavige aanbesteding is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder de medewerkers van gemeente Montfoort, waar zij in de huidige situatie tegenaan lopen en wat voor hen (een deel van) de gewenste situatie is. De resultaten uit dit onderzoek zijn als basis gebruikt voor het Programma van Eisen en waaruit de wensen (gunningscriteria) zijn geformuleerd.

De gemeente wenst een contract af te sluiten met een partij voor de duur van vier (4) jaar met twee (2) maal de optie tot verlening van één (1) jaar. De gemeente is hierin op zoek naar een standaard oplossing, zodat er direct gewerkt kan worden met het systeem. Voor opdrachtgever is het essentieel dat het nieuwe systeem geïmplementeerd is in mei 2022.

Contactpersoon
Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
Aanbestedende dienst
Gemeente Montfoort
Plaats van uitvoering
NL310: Utrecht
CPV Codes
48000000: Software en informatiesystemen
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja