Dinsdag 26 januari 2021 00:27:00
Sluit op 30-11-2020 Gunningsbeslissing op 07-01-2021

Reinigingsdiensten Rd4 / bestek reiniging kolken

Omschrijving

het reinigen van kolken en lijngoten en het afvoeren/verwerken van het hierbij vrijgekomen rioolslib

Contactpersoon
Aanbestedende dienst
Rd4
Plaats van uitvoering
NL423: Zuid-Limburg
CPV Codes
90640000: Diensten voor het reinigen en leeghalen van kolken
90640000: Diensten voor het reinigen en leeghalen van kolken
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja