Donderdag 29 oktober 2020 23:43:00
Sluit op 09-11-2020

Onderhoud technische installaties

Omschrijving

Gemeente Oldambt is voornemens de in de komende jaren voorkomende preventieve installatietechnische onderhoudswerkzaamheden, periodieke inspecties, keuringen en storingen opvolging aan de installaties van circa 80 in haar beheer zijnde gebouwen aan te besteden.

Dit met intentie om de werkzaamheden (zoals nader gespecificeerd in Bijlage H) bij één of meerdere partijen onder te brengen.

De opdracht wordt opgedeeld in vijf percelen:

Perceel 1: Preventieve werktuigbouwkundige werkzaamheden;

Perceel 2: Preventieve elektrische installatie werkzaamheden;

Perceel 3: Cultuurhuis de Klinker; preventieve werktuigbouwkundige werkzaamheden;

Perceel 4: Cultuurhuis de Klinker; preventieve elektrische installatie werkzaamheden;

Perceel 5: Correctief onderhoud/storingen (E&W).

Contactpersoon
Afdeling Inkoop
Aanbestedende dienst
Gemeente Oldambt
Plaats van uitvoering
NL111: Oost-Groningen
CPV Codes
50000000: Reparatie- en onderhoudsdiensten
50324200: Diensten voor preventief onderhoud
45259000: Reparatie en onderhoud van installaties
45351000: Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden
50711000: Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen
45350000: Werktuigbouwkundige installaties
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja