Maandag 29 mei 2023 07:07:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 30-04-2022

Inkoop WMO 2019 gemeenten Deventer en Olst-Wijhe

Omschrijving

De Gemeenten Deventer en Olst-Wijhe zijn gestart met een inkoopprocedure sociale en andere specifieke diensten boven de drempel om overeenkomsten te sluiten die zien op ondersteuning, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging respijtopvang en aanvullende diensten in het kader van de Wmo in natura voor inwoners van de gemeenten Deventer en/of Olst-Wijhe die voor die voorzieningen in aanmerking komen. Doel van de inkoopprocedure is; het contracteren van meerdere geschikte contractanten die gedurende de looptijd van de overeenkomst inwoners van de gemeenten Deventer en/of Olst-Wijhe ondersteuning gaan bieden op basis van de voorwaarden en eisen als vastgelegd in de overeenkomst.

Contactpersoon
Natasja Smit
Aanbestedende dienst
Gemeente Deventer
Plaats van uitvoering
NL212: Zuidwest-Overijssel
CPV Codes
85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Procedure
Digitaal inschrijven
Ja