Dinsdag 4 augustus 2020 21:58:00
Sluit op 31-08-2020

Marktconsultatie opbarstrisico Galjoottocht (verlengd)

Omschrijving

In verband met stedelijke ontwikkeling moet de afvoercapaciteit van de Galjoottocht vergroot worden. De gemeente Almere heeft onderzoek laten uitvoeren naar het opbarstrisico en mitigerende maatregelen. Hieruit volgt dat er een hoog opbarstrisico is. De gemeente Almere is op zoek naar mogelijke maatregelen om ongecontroleerd opbarsten te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van ontlastbronnen. De gemeente Almere wil ook graag weten wat uitvoeringstechnisch haalbaar is bij het aanbrengen van een ballastbed.

Een uitgebreidere beschrijving van de lokale bodem en geohydrologie is opgenomen als bijlage B.

Contactpersoon
Crediteurenadministratie
Aanbestedende dienst
Gemeente Almere
Plaats van uitvoering
NL230: Flevoland
CPV Codes
71352000: Diensten voor ondergronds onderzoek
42122000: Pompen
Procedure
Digitaal inschrijven
Ja