Dinsdag 4 augustus 2020 21:32:00
Sluit op 11-09-2020

Uitvoering RMC-activiteiten en VSV-projecten en extra inkoop gemeenten 2021-2024 in de subregio Rijnmond Zuid-Oost

Omschrijving

De doelstelling van de opdracht is om het aantal voortijdig schoolverlaters jaarlijks steeds verder terug te dringen tot een VSV-percentage, van iedere afzonderlijke gemeente, onder het landelijke VSV-percentage en, indien er toch sprake is van uitval, zoveel mogelijk voortijdig schoolverlaters succesvol te bemiddelen naar school dan wel werk. De uitvoering van de RMC-activiteiten en de VSV-projecten zijn onderdeel van een keten waarin de partners gezamenlijk streven naar optimale toekomstkansen voor jongeren. Onderwijs en opleiding dragen bij aan ontwikkeling en ontplooiing van jongeren. Zij kunnen zich zo voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Voor een aantal jongeren is het niet mogelijk om een startkwalificatie te behalen. Deze jongeren worden begeleid naar arbeidsmarkt of dagbesteding, al dan niet na het behalen van certificaten of met een instellingsverklaring.

Contactpersoon
BCO | taakgroep Inkoop
Aanbestedende dienst
Gemeente Capelle aan den IJssel (BCO | taakgroep Inkoop)
Plaats van uitvoering
NL33C: Groot-Rijnmond
CPV Codes
85311300: Welzijnszorg voor kinderen en jongeren
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja