Zondag 17 januari 2021 07:23:00
Sluit op 28-08-2020 Gunningsbeslissing op 13-01-2021

Gemeente Vijfheerenlanden - Accountant

Omschrijving

Op grond van artikel 213 Gemeentewet wijst de gemeenteraad één of meer accountants als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan, belast met de controle van de jaarrekening en het daarbij aan de raad verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.

Contactpersoon
Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
Aanbestedende dienst
Inkoop Bureau Midden Nederland - IBMN
Plaats van uitvoering
NL310: Utrecht
CPV Codes
79200000: Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja