Dinsdag 14 juli 2020 11:27:00
Sluit op 31-08-2020

Gemeente Vijfheerenlanden - Jongerenwerk

Omschrijving

De gemeente Vijfheerenlanden zijn er in de leeftijd tot 20 jaar ruim 13.000 inwoners. En de

leeftijdscategorie 11 tot en met 20 jaar zijn dat er bijna 7000. De jongeren binnen de gemeente grenzen

hebben zowel met de uitdagingen van het platteland als de stad te maken. Enerzijds zijn er

achterstandswijken, jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit, drugproblematiek en niet wenselijke rolmodellen.

Anderzijds komt naar voren dat er verveling is bij jeugd en passiviteit in deelname aan de samenleving

(op cultureel vlak). Dit komt mede door een wisselende beschikbaarheid van voorzieningen in de wijken

en kernen. Daarnaast kent de gemeente een grote religieuze diversiteit en grote kerkelijke gezindheid.

Contactpersoon
Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
Aanbestedende dienst
Gemeente Vijfheerenlanden
Plaats van uitvoering
NL310: Utrecht
CPV Codes
85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
85311300: Welzijnszorg voor kinderen en jongeren
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja