Maandag 26 oktober 2020 13:09:00
Sluit op 11-09-2020

Jeugdhulp Voorzieningen 2021 e.v. - Regio Gooi en Vechtstreek

Naam Grootte Gepubliceerd op
nvidefjv010920.pdf 0 B 01-09-2020
aanbiedingsbrief-jv.pdf 238.45 KB 25-06-2020
Definitief toelatingsdocumenttoelatingsdocument-jeugdvoorzieningen-2021-v30-def-200625.pdf 3.43 MB 25-06-2020
m 5.13dialoogsessie-verblijf.pdf 341.99 KB 26-06-2020
Aanvullende uitvraag basisteam gezinshuizenuitvraag-basisteam-gezinshuizen.pdf 68.28 KB 26-06-2020
Onderzoeksrapportrapport-hhm-jeugdhulp-voorzieningen.pdf 506.27 KB 03-07-2020
m 5.13toelichting-uitstel-planning-verblijf.pdf 45.07 KB 29-07-2020
Ontvangen brief en reactieontvangen-brief.pdf 61.86 KB 05-08-2020
Ontvangen brief en reactieantwoord-ontvangen-brief.pdf 59.9 KB 05-08-2020
m 5.13aanvullende-informatie-verblijfspercelen.pdf 162.04 KB 07-08-2020
m 5.13gewijzigde-perceel-beschrijvingen-jeugdvoorzieningen-verblijf.pdf 580.38 KB 12-08-2020
m 5.13rapportage-tarieven-perceel-510-gezinshuizen.pdf 464.77 KB 17-08-2020
Invulsjabloon jeugdhulp voorzieningen en begeleidend schrijveninvulsjabloon-jeugdhulpvoorzieningen-v-1-2021.docx 577.46 KB 19-08-2020
Invulsjabloon jeugdhulp voorzieningen en begeleidend schrijvenpublicatie-invulsjabloon-jv-2021.pdf 68.28 KB 19-08-2020
Invulsjabloon jeugdhulp voorzieningen en begeleidend schrijvenbijlage-xxi-format-beschrijving-van-gezinshuizen.docx 41.7 KB 27-08-2020
Invulsjabloon jeugdhulp voorzieningen en begeleidend schrijvenbijlage-xxii-format-beschrijvingen-van-residentieel-verblijf.docx 57.41 KB 27-08-2020
Gewijzigde documentatie n.a.v. NVIgewijzigde-bijlage-xviii-versie-28-08-2020.pdf 105.13 KB 28-08-2020
Ontvangen brief en reactiereactie-op-verzoeken-tot-bestuurlijk-overleg-binnen-inkoopprocedure.pdf 40.29 KB 28-08-2020
voorwaarden taakgerichte vergoedingvoorwaarden-taakgerichte-bekostiging.pdf 83.44 KB 01-09-2020
Aanvullende documenten bij definitieve Nota van Inlichtingen010920-sd005-2021-001-voort-gekomen-wijzigingen-uit-nvi-jv.pdf 130.9 KB 01-09-2020
Invulsjabloon jeugdhulp voorzieningen en begeleidend schrijvenbijlage-xix-format-interventiebeschrijving-dagbehandeling-groep.docx 43.38 KB 02-09-2020
Invulsjabloon jeugdhulp voorzieningen en begeleidend schrijvenbijlage-xx-interventiebeschrijving-dagbehandeling-binnen-onderwijs.docx 39.99 KB 02-09-2020
Invulsjabloon jeugdhulp voorzieningen en begeleidend schrijvenbijlage-xx-interventiebeschrijving-dagbehandeling-binnen-onderwijs.docx 42.93 KB 09-09-2020
Invulsjabloon jeugdhulp voorzieningen en begeleidend schrijvenextra-referentie-formulier.docx 48.94 KB 09-09-2020
Aanpassing planning pv JVaanpassing-planning-pv-jv.pdf 120.48 KB 02-10-2020
PV JV 2020-10-05.pdf 604.28 KB 05-10-2020