Vrijdag 6 augustus 2021 05:19:00
Sluit op 11-09-2020

Maatschappelijke ondersteuning 2021 e.v. - Regio Gooi en Vechtstreek

Omschrijving

Deze inkoopprocedure heeft betrekking op de inkoop van de WMO voorziening Maatschappelijke ondersteuning

Contactpersoon
Contractbeheer Regio GV
Aanbestedende dienst
Regio Gooi en Vechtstreek
Plaats van uitvoering
NL327: Het Gooi en Vechtstreek
CPV Codes
85100000: Gezondheidsdiensten
Procedure
Digitaal inschrijven
Ja
Motivatie

In het kader van de inkoop is gekozen voor de inkoopmethodiek OpenHouse Procedure. Waarbij de inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek de mogelijkheid krijgen zelf een keuze te maken waar zij de benodigde dienstverlening willen afnemen.