Woensdag 30 september 2020 17:16:00
Sluit op 13-11-2020

Raamovereenkomst bouw- en woonrijpmaken Wickevoort, Haarlemmermeer

Omschrijving

AM b.v. is bezig met het ontwikkelen van de locatie Wickevoort te Haarlemmermeer. Voor het bouw- en woonrijp maken is het inschakelen van één of meerdere civiele aannemers noodzakelijk. Middels een openbare Europese aanbestedingsprocedure wil AM voor het gefaseerd bouw- en woonrijp maken komen tot een Raamovereenkomst met drie partijen. Deze raamovereenkomst heeft een doorlooptijd van twee jaar met drie verlengingsopties van één jaar. De selectie vindt plaats op basis van economisch meest voordelige inschrijving (beste prijs-kwaliteitverhouding). Binnen de Raamovereenkomst kunnen o.a. via minicompetities afzonderlijke deelopdrachten worden gegund. Ondernemers worden gevraagd een prijs in te dienen voor het woonrijp maken van de eerste fase. Een RAW-bestek wordt als bijlage aan de aankondiging toegevoegd. De 6 partijen met de laagste prijs worden uitgenodigd voor een gesprek. Met de 3 Inschrijvers die het beste scoren op kwaliteit wordt het raamcontract gesloten.

Contactpersoon
Aanbestedende dienst
RPR Stakeholdermanagers
Plaats van uitvoering
NL329: Groot-Amsterdam
CPV Codes
45200000: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45220000: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45100000: Bouwrijp maken van terreinen
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja