Zondag 27 september 2020 17:51:00

Realisatie nieuwbouw Eben Haezerschool Capelle aan den IJssel

Omschrijving

Deze Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure betreft de realisatie van de nieuwbouw van de Eben Haezerschool in Capelle aan den IJssel. De nieuwbouw wordt gerealiseerd in lijn met de duurzaamheidsdoelstelling waarbij Bijna Energie Neutraal (BENG) het uitgangspunt is.

De nieuwbouw heeft een omvang van circa 2.564 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) en is bedoeld voor circa 470 leerlingen van vier tot twaalf jaar. Op dezelfde kavel wordt naast de school, maar als onderdeel van de bouwmassa, een gymzaal gerealiseerd voor het bewegingsonderwijs met een omvang van circa 455 m2 bvo. De realisatie van de gymzaal maakt onderdeel uit van de opdracht. De inrichting van het direct omringende buitenterrein is geen onderdeel van het project.

De doorlooptijd van de opdracht bedraagt 14 maanden.

Contactpersoon
Taakgroep Inkoop
Aanbestedende dienst
Gemeente Capelle aan den IJssel (BCO | taakgroep Inkoop)
Plaats van uitvoering
NL210: Overijssel
NL33C: Groot-Rijnmond
CPV Codes
45214210: Bouwen van basisschool
45212222: Bouwen van gymnastiekzaal
Procedure
Niet openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja