Zondag 27 september 2020 18:13:00
Sluit op 16-07-2020 Gunningsbeslissing op 14-09-2020

Herontwikkeling Oostenburg

Omschrijving

De opdracht wordt uitgevoerd in Oostenburg en omvat het saneren en bouwrijp maken, woonrijp maken en beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Contactpersoon
J. Munster
Aanbestedende dienst
Stadgenoot Ontwikkeling I B.V. OOSTENBURG SGN
Plaats van uitvoering
NL329: Groot-Amsterdam
CPV Codes
45100000: Bouwrijp maken van terreinen
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja