Vrijdag 14 augustus 2020 21:44:00
Sluit op 02-07-2020

De Kompanjie - EOA Raamovereenkomst levering bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Postadres: Raadhuisplein
Plaats: Veendam
NUTS-code: NL1 NOORD-NEDERLAND
Postcode: 9641 AW
Land: Nederland
E-mail: rik.bultman@dekompanjie.nl
Telefoon: +31 642228918

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.veendam.nl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

De Kompanjie - EOA Raamovereenkomst levering bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18222000 Bedrijfskleding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Werkorganisatie De Kompanjie is voornemens een partij te contracteren voor het leveren van bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van vervanging van versleten kleding en de levering van kleding voor nieuwe medewerkers werkzaam bij de binnen- en buitendienst van De Kompanjie en voor medewerkers werkzaam bij SW-bedrijven Wedeka en Afeer die bij De Kompanjie zijn gedetacheerd.

Buiten de levering van bedrijfskleding vallen onderstaande functies/kleding binnen de scope:

- Lijkbezorging/begraafkleding

- Buitengewoon opsporingsambtenaar

- Representatieve kleding

- Orthopedische schoenen

- Otoplastieken

De Kompanjie levert momenteel aan ongeveer 160 werknemers werkkleding.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/07/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2020-118151
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03/07/2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

2020-07-30

Te lezen:

2020-07-14

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Te lezen:

10-10-2020

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

2020-07-30

Te lezen:

2020-07-13

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

23:59

Te lezen:

13:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

23:59

Te lezen:

13:15

Afdelingsnummer: I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Naam en adressen
In plaats van:

Contractbeheer - Regio Gooi en Vechtstreek

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

JOINT_PROCUREMENT_INVOLVED

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Gemeente Blaricum

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Gemeente Gooise Meren

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Gemeente Hilversum

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Gemeente Huizen

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Gemeente Laren

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Gemeente Weesp

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Gemeente Wijdemeren

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 8
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Gemeente Eemnes

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Postbus 71

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Postbus 6000

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Postbus 9900

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Postbus 71

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Postbus 71

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Postbus 5099

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Postbus 190

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 8
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Postbus 71

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Eemnes

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Bussum

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Hilversum

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Eemnes

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Laren

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Weesp

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Loosdrecht

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 8
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

Eemnes

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

NL

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

NL

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

NL

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

NL

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

NL

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

NL

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

NL

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 8
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

NL

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

NL327

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

NL327

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

NL327

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

NL327

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

NL327

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

NL327

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

NL327

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 8
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:

NL327

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 8
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I.2
Perceel nr.: 8
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gezamenlijke aanbesteding
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: IV.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Administratieve inlichtingen
In plaats van:

12

Te lezen:
Afdelingsnummer: IV.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Administratieve inlichtingen
In plaats van:

Bussum

Te lezen:
Afdelingsnummer: IV.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Administratieve inlichtingen
In plaats van:

De digitale kluizen worden geleegd, waarna de beoordeling op toelating plaats vindt. Daadwerkelijke toelating vindt plaats ná administratieve verwerking en wordt bekend gemaakt via een Proces Verbaal.

Te lezen:
VII.2)Overige nadere inlichtingen: