Zaterdag 11 juli 2020 14:20:00

Marktconsultaties inkoop Sociaal Domein 2021 e.v

Omschrijving

De regio Gooi en Vechtstreek nodigt u van harte uit voor consultaties ten behoeve van de inkoop 2021 en verder t.b.v. de dienstverlening op het gebied van het Sociaal Domein. Op 31 december 2020 lopen verschillende overeenkomsten af. Het gaat om de volgende overeenkomsten: maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en jeugd ggz, en jeugdbescherming, -reclassering en drang. Dit betekent dat wij in 2020 het inkooptraject starten. We lichten graag de inkoop 2021 e.v. toe en willen met u in gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en welke contractuele voorwaarden daarvoor nodig zijn. In de bijlage treft u de plaatsen en tijden van de verschillende consultaties

Contactpersoon
Contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek
Aanbestedende dienst
Regio Gooi en Vechtstreek
Plaats van uitvoering
NL327: Het Gooi en Vechtstreek
CPV Codes
85323000: Diensten voor maatschappelijke gezondheidszorg
85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Procedure
Digitaal inschrijven
Ja