Woensdag 7 juni 2023 18:03:00
Terug
Sluit op 27-05-2013

CI-12009 Herontwikkeling De Haverkist- Brabantlaan 7

Omschrijving

Contactpersoon
Inkoop
Aanbestedende dienst
Gemeente Oosterhout
Plaats van uitvoering
NL411: West-Noord-Brabant
CPV Codes
45000000: Bouwwerkzaamheden
Procedure
Niet openbare procedure
Digitaal inschrijven
Nee