Donderdag 28 september 2023 06:44:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 28-09-2023

Ondersteuning en opvang van Slachtoffers van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (SGA)

Omschrijving

Maatschappelijke dienstverlening waarbij (geen) onderdak wordt verschaft.

Contactpersoon
Contractbeheer Regio GV
Aanbestedende dienst
Regio Gooi en Vechtstreek
Plaats van uitvoering
NL327: Het Gooi en Vechtstreek
CPV Codes
85300000: Maatschappelijke en aanverwante diensten
85311000: Maatschappelijke dienstverlening waarbij onderdak wordt verschaft
85312000: Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja
Motivatie

Onderhavige procedure is ingericht volgens de zogenoemde OpenHouse methodiek. De methodiek valt niet onder de aanbestedingswetgeving. Enkel in geval van specifieke verwijzingen naar wetgeving gelden de desbetreffende artikelen van de wetgeving.

Gezien de plaats van uitvoering en technische kenmerken van onderhavige integrale Opdracht is er geen sprake van een duidelijk grensoverschrijdend belang. Opdrachtgever maakt daarom op nationaal niveau de toelatingsprocedure tot het Open House systeem bekend en gebruikt hiervoor het inkoopplatform Aanbestedingskalender.nl

Opdrachtgever beoogt met deze procedure één of meerdere Overeenkomsten tegen reële tarieven af te sluiten en niet in onderlinge financiële concurrentie te laten plaatsvinden. Met iedere Inschrijver die voldoet aan de gestelde specificaties, eisen en normen in dit Toelatingsdocument, wordt een Overeenkomst gesloten.