Maandag 4 december 2023 23:08:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 13-07-2023 Gunningsbeslissing op 10-11-2023

EOA Inhuur locatiebeheerders Gemeente Staphorst

Omschrijving

De doelstelling van deze aanbesteding is het afsluiten van een Raamovereenkomst met één Opdrachtnemer voor het naar behoefte en op afroep leveren van Locatiebeheerders voor de opvanglocaties voor (Oekraïense) vluchtelingen in de gemeente.

Contactpersoon
Margot de Heer
Aanbestedende dienst
Gemeente Staphorst
Plaats van uitvoering
NL210: Overijssel
CPV Codes
79620000: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
85312000: Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja