Woensdag 7 juni 2023 17:03:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 23-06-2023

Tussenvoorziening

Omschrijving

De Tussenvoorziening is een doorontwikkeling van de noodbedden in het perceel Behandel- en leefgroepen en bestemd voor jeugdigen van de regio Gooi en Vechtstreek in geval van crisis en of acute onveiligheid.

Het betreft de beschikbaarheid van een bed voor een periode van maximaal 28 dagen ten behoeve van een niet-planbare crisis en uithuisplaatsing.

Doel van de Tussenvoorziening is om;

1. de toegang voor crisis verblijf jeugdhulp ‘anders’ te organiseren en het reguliere gebruik van verblijfsvoorzieningen te verminderen;

2. het voorkomen van (langdurige) uithuisplaatsingen;

3. terugkeer naar huis, binnen netwerk of een gezinsachtige oplossing te realiseren.

De gemeenten hebben besloten de Tussenvoorziening medio 2021 als pilot in te voeren en na max. 2 jaar te evalueren. Deze evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden en de Regio wil het aanbod van een Tussenvoorziening graag per einddatum pilot continueren en borgen.

Contactpersoon
Contractbeheer Regio GV
Aanbestedende dienst
Regio Gooi en Vechtstreek
Plaats van uitvoering
NL327: Het Gooi en Vechtstreek
CPV Codes
85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja
Motivatie

Conform paragraaf 6.11 van het Geïntegreerd Toelatingsdocument Jeugdhulp Voorzieningen Ambulant en Verblijf is Opdrachtgever gerechtigd om deze Tussenvoorziening toe te voegen aan de Overeenkomst als zijnde een apart perceel.