Woensdag 7 juni 2023 16:42:00
Sluit op 17-04-2023 Gunningsbeslissing op 22-05-2023

Strategisch huisvestingsplan

Omschrijving

Opstellen Strategisch huisvestingsplan

Contactpersoon
Team Inkoop
Aanbestedende dienst
Reclassering Nederland
Plaats van uitvoering
NL310: Utrecht
CPV Codes
70333000: Huisvestingsdiensten
Procedure
Digitaal inschrijven
Ja